Subsidies

AAL – Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions

By 14 juli 2020juli 17th, 2020No Comments

AAL Subsidieregeling

Financieer je ICT oplossing voor ouderen met de AAL regeling. Geschikt voor grote en kleine internationale samenwerkingsprojecten.

Gratis subsidiescan

Maximale subsidie

€ 500.000

Wat is de AAL regeling?

De AAL richt zich op internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions. Dit zijn samenwerkingsprojecten die bestaan uit het evalueren, op de markt brengen en ontwikkelen van ICT oplossingen voor ouderen en omgeving. Deze oplossingen bieden een bevordering van de zelfstandigheid en kwaliteit van het leven van ouderen. Het aanvragen van de AAL is alleen mogelijk als je samenwerkt met partners uit het buitenland. De deadline van deze subsidieregeling valt op 24 augustus 2020. De AAL biedt flexibiliteit met betrekking tot omvang, tijd en duur van de projecten.

Wie kan de AAL aanvragen?

De belangrijkste voorwaarde voor aanvragers is dat het een internationaal samenwerkingsproject moet zijn. Dit moeten bij een consortia minimaal 3 onafhankelijke organisaties zijn die ieder uit 3 verschillende landen komen. In een consortium dient er minimaal één gebruikersorganisatie, één marktgeoriënteerde bedrijfspartner en één MKB bedrijf vertegenwoordigd te zijn onder Nederlandse partners.

Soorten AAL projecten

Er zijn verschillende onderwerpen waaronder een AAL project kan vallen:

  • ICT oplossingen voor ouderen
  • ICT oplossingen beschikbaar maken op de markt
  • Langer thuis wonen bevorderen
  • Het bevorderen van gezond ouder worden
  • Kwaliteit van het leven bevorderen
  • Het ontwikkelen van oplossingen samen met ouderen

Er zijn grote en kleine samenwerkingsprojecten. Kleine samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 6 tot 9 maanden en een groter samenwerkingsproject heeft een looptijd van 12 tot 30 maanden. Kleine projecten zijn voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe ideeën, aanpakken en/of concepten voor ICT oplossingen voor ouderen. Grote projecten ontwikkelen ICT oplossingen voor gespecificeerde markten die in de volgende alinea worden benoemd.

AAL project markten

De samenwerkingsprojecten die vallen onder de AAL zijn geschikt voor de volgende markten:

  • De private consumentenmarkt met oplossingen gericht op welzijn, onafhankelijkheid, werk, leefstijl, comfort en plezier. De doelgroep is bij deze markt over het algemeen (de familie van de) ouderen en sociale netwerken
  • De publieke markt met oplossingen gericht op de strategieën gebruikersorganisaties, bedrijven en zorg/dienstverlenende organisaties

Budget AAL

Er is een budget opgesteld voor de Nederlandse partners in AAL, waar het een totaal bedraagt van € 2,5 miljoen. Voor een klein samenwerkingsproject is het maximale subsidiebedrag voor gezamenlijke Nederlandse partners €100.000. Bij een groot samenwerkingsproject is er een subsidie beschikbaar van maximaal €500.000 voor de gezamenlijke Nederlandse partners. Cofinanciering is verplicht bij de AAL subsidieregeling. Het subsidiepercentage verschilt per type organisatie maar bevat minstens 40% (voor grote ondernemingen) tot maximaal 75% bij een primaire gebruikersorganisatie (b.v. patiëntenorganisaties).

AAL aanvragen

Zoals eerder werd benoemd is de AAL aan te vragen tot 24 augustus 2020. De beoordeling vindt plaats van augustus tot oktober 2020 en de uitkomst van de selectieprocedure valt in november 2020. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag wordt goedgekeurd? Dan wordt er aangeraden om gebruik te maken van een adviseur of consultant. Zo ben je er zeker van dat de aanvraag compleet is, voldoet aan alle eisen en voorwaarden en de hoogst mogelijke subsidie binnenhaalt. Bij MK zitten adviseurs met ervaring en kennis in technische ontwikkelingen, subsidieadvies en het reguleren van projecten.

Subsidie aanvragen

Leave a Reply