InternationaliseringSubsidies

Deelregeling Internationalisering

By 17 juli 2020No Comments

Deelregeling Internationalisering

Met de Deelregeling Internationalisering kan je de internationale positie van Nederlandse ondernemers helpen binnen de creatieve sector.

Meteen aanvragen

Jaarlijks budget

€ 750.000

Wat is de Deelregeling Internationalisering?

De deelregeling Internationalisering is opgezet vanuit het stimuleringsfonds om Creatieve Industrie projecten te ondersteunen die bijdragen aan het ontwikkelen, versterken en profileren van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Er is een jaarlijks budget van €750.000 beschikbaar gesteld wat wordt opgedeeld in drie aanvraagrondes. Het budget is voor 75% beschikbaar gezet voor de prioriteitslanden: België, China, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Indonesië, Suriname, Japan, Turkije, Verenigd Konikrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. De resterende 25% is beschikbaar voor alle andere landen en de Deelregeling is opgezet volgens de voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering.

Wie kan de Deelregeling Internationalisering aanvragen?

De regeling wordt verstrekt om makers, ontwerpers, opdrachtgevers en producenten uit de creatieve industrie te ondersteunen. Alleen als de activiteiten de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers bevordert kunnen curatoren, organisaties en bemiddelaars aanspraak maken op de subsidie.

Deelregeling Internationalisering projecten

Projecten kunnen de subsidie aanvragen wanneer het te verwachten resultaat valt onder:

  • Aansluiting op een concrete buitenlandse opgave of vraag
  • Er een samenwerking plaatsvindt tussen twee Nederlandse partijen
  • Er een samenwerking plaatsvindt met één of meer partners uit het buitenland

Covid-19 & Deelregeling Internationalisering

Omdat de cultuursector stil is komen te liggen in verband met Covid-19 is het momenteel niet mogelijk om een aanvraag te doen binnen deze regeling. Om dit te balanceren is er een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken procedure opgezet. Met deze laagdrempelige procedure loopt tot 30 september en is beschikbaar voor internationale projecten waarbij Nederlandse ontwerp partijen met één of meer internationale partners in samenwerking gaat én in aansluiting is op een concrete buitenlandse vraag.

Beoordeling Deelregeling Internationalisering

Als een project genoeg bijdraagt aan de volgende doelstellingen van de deelregeling kan er subsidie worden verstrekt:

  • Het werkterrein binnen de creatieve industrie vergroten
  • Relevante internationale relaties tussen makers, ontwerpers, opdrachtgevers, producenten en culturele instellingen opbouwen en onderhouden
  • De hedendaagse Nederlandse creatieve industrie helpen om de internationale reputatie te versterken

Verder wordt er gelet op het doel van het project, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering, de opzet en de consistentie tussen deze onderdelen. Binnen de deelregeling Internationalisering is het mogelijk een startsubsidie aan te vragen met een subsidieplafond van maximaal €7.500 waarmee je de mogelijkheden van een project kan onderzoeken.

Deelregeling Internationalisering procedure

Er is een adviescommissie die de aanvraag beoordeelt en een advies uitbrengt aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Vervolgens neemt het Stimuleringsfonds het advies van de commissie mee in hun besluit of ze wel of niet de subsidie gaan verstrekken. De uitslag ontvang je binnen maximaal tien weken na de sluitingsdatum via een beschikking die wordt gemaild. Tijdens het uitvoeren van het project moet je op bepaalde momenten ook verantwoording afleggen. Twee weken voordat het project afgerond is ontvang je een mail waar je in een online aanvraag omgeving de verantwoording moet indienen.

Voor eventuele vragen over hoe alles in zijn werk gaat bij het aanvragen van de Deelregeling Internationalisering kan je contact opnemen met MK. Onze 35 subsidiespecialisten zijn up-to-date over alle ontwikkelingen op het gebied van subsidies, administratie en communicatie met subsidieverstrekkers. Zo heb je meer zekerheid dat je de subsidie naar wens binnenhaalt.

Subsidie aanvragen

Leave a Reply