Energie & CirculairSubsidies

Innovation Fund

By 26 juni 2020juli 17th, 2020No Comments

Innovation Fund

Met een budget van €10 miljard richt het Innovation Fund zich op baanbrekende CO2-reducerende en/of koolstofarme technologie projecten voor bedrijven

Gratis subsidiescan

Totaal budget

€ 10.000.000.000

Innovation Fund

De subsidieregeling Innovation Fund is opgericht voor het ondersteunen van grootschalige demonstraties en projecten van baanbrekende CO2-reducerende en/of koolstofarme technologieën. Het financieringsprogramma is opgezet door de Europese Commissie en loopt van 2020 tot het jaar 2030 met een totaalbudget van €10 miljard. Dit budget komt uit de opbrengsten van het Europese Emissions Trading System (ETS). De details van het fonds worden in de zomer van 2020 verwacht met verdere uitwerking waar de Europese Commissie. Het fonds kan ingezet en aangevraagd worden in een EU-land, Noorwegen of IJsland. Investeerders mogen wel buiten deze landen vallen.

Innovation Fund Budget

Zoals hierboven is benoemd is het totale budget van 2020 tot 2030 €10 miljard. De eerste call rond juni of juli 2020 zal een budget dragen van €1 miljard. Deze kan alleen aangevraagd worden voor grote projecten. Bij Innovation Fund krijg je maximaal 60% van de relevante kosten gesubsidieerd. Dit percentage hangt af van de verschillende mijlpalen die het project behaald heeft.

40% van de kosten worden gedekt als de mijlpalen die in het akkoord opgenomen waren behaald zijn. Dit kan verhoogd worden naar 60% met verdere mijlpalen die worden behaald zoals het verlagen van broeikasgasemissies tijdens het project. Een Innovation Fund project heeft een looptijd van 4 jaar.

Projecten Innovation Fund

Er zijn verschillende Soorten projecten die financiering kunnen ontvangen vanuit het Innovation Fund:

 • Duurzame energieopwekking
 • Producten die koolstof-intensieve producten vervangen
 • CCS, carbon capture and storage
 • CCU, carbon capture and utilisation
 • Koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
 • Energieopslag

Voorwaarden Innovation Fund

Bedrijven kunnen projecten indienen in een zelfstandig- of consortiumverband. Het is alleen mogelijk financiering te ontvangen uit het Innovation Fund wanneer er een ETS-plichtige onderneming participeert. Er wordt binnen het fonds onderscheidt gemaakt tussen grote en kleine projecten, maar de eerste call zal alleen gericht zijn op grote projecten waarbij ‘business maturity’ een belangrijk criterium is.

Om zeker te zijn dat je aanvraag voldoet is het handig een externe partij in te schakelen zoals MK. Met een hoop kennis en ervaring over de nieuwste technologische trends, subsidies, communicatie met subsidieverstrekkers, beheer van projecten & administratie en het aanvragen van subsidies ben je er zeker van dat ons team er alles aan doet om een financiering binnen te halen.

Aanvragen Innovation Fund

Je kan financiering aanvragen via de website van de Europese Commissie en een aanvraagprocedure van twee stappen. De eerste ronde is ‘open’ met verkorte aanvragen waarna een selectie wordt gemaakt. Er zijn drie criteria waar een aanvraag aan moet voldoen bij de eerste ronde: Voorkoming van broeikasgasemissies, innovatiegraad en project maturity. Wanneer je bent uitgenodigd voor de tweede ronde moet je een volledige aanvraag indienen en als deze is goedgekeurd ontvang je financiering.

De eerste call wordt verwacht open te gaan in juni of juli 2020 waarbij de deadline voor verkorte aanvragen zal liggen in september of oktober 2020. Het budget van de eerste call is €1 miljard en de beoordeling van de voorstellen wordt behandeld door onafhankelijke experts die worden aangesteld vanuit het Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Wat is de rol van INEA?

Het Innovation and Networks Exevutive Agency (INEA) is de organisator van Innovation Fund en doet uitvoerend werk voor het programma en subsidiebeheer. De werkzaamheden van INEA zijn onder andere:

Proces bij de Eurostars Subsidie

 • Beheer van de oproepen tot het indienen van voorstellen en alle daarmee verband houdende procedures
 • Beheer van de indienings- en evaluatieprocessen van het projectvoorstel, waaronder geschiktheidscontroles
 • Begeleiding en ondersteuning voor aanvragers
 • Uitbetaling van subsidies uit het Innovatiefonds
 • Ondertekening van subsidieovereenkomsten
 • Het verstrekken van deskundige technische ondersteuning en diensten aan projectontwikkelaars
Subsidie aanvragen

Leave a Reply