Subsidies

MKB Idee

By 18 juli 2020No Comments

MKB Idee

MKB Idee biedt subsidie voor MKB en andere organisaties om te investeren in het versterken van de kennis en vaardigheden van het personeel in het MKB.

Meteen aanvragen

Maximale subsidie

€ 124.999

Wat is het MKB Idee?

Het MKB Idee is een subsidie opgericht voor mkb’ers die samen met anderen de vaardigheden en kennis van zijn/haar personeel wil versterken door er meer in te investeren. Wanneer er problemen of belemmeringen ervaren worden bij het versterken van de kennis en vaardigheden kan er bij het MKB Idee meegedacht worden over oplossingen. De overheid hoopt het mkb te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van toekomstige en huidige werkenden. Er wordt gevraagd om een bijdrage die kan helpen bij het oplossen van knelpunten bij mkb’ers, het is dus geen opleidingsbudget.

Investeringspunten MKB Idee

De subsidie MKB Idee is beschikbaar voor de volgende drie investeringspunten:

 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie door mkb-ondernemers
 • Investeringen die leiden tot meer personeel in technische sectoren door mkb-ondernemers
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering door mkb-ondernemers

Budget MKB Idee

Er was in 2019 een totaal budget beschikbaar gesteld van €7.5 miljoen, alleen is de regeling momenteel tijdelijk gesloten. De subsidie bestaat uit 100% van de subsidiabele kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dus alle redelijk gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld kosten gemaakt voor het inschakelen van derden door de aanvrager of loonkosten van de aanvrager kunnen worden gesubsidieerd.

Wel moet de aanvrager zelf een minimale deelname aan het project leveren van minimaal €25.000 per deelnemer tot een maximum van €124.999 inclusief btw. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag €200.000.

Maar per individuele deelnemer bij een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: maximaal €124.999 en minimaal €25.000.

MKB Idee voorwaarden

Naast die drie investeringspunten die aan het begin werden benoemd zijn er een aantal andere voorwaarden waar je aan moet voldoen om MKB Idee aan te vragen:

 • Per deelnemer moeten de projectkosten minimaal €25.000 bedragen
 • In het geval van een samenwerkingsverband is er één deelnemer penvoerder. Dit houdt in dat deze deelnemer contactpersoon is voor het RVO en verantwoordelijk is voor de projectorganisatie
 • Mits het project voornamelijk uitgevoerd wordt door mkb’ers mag een onderwijsinstelling penvoerder zijn
 • De uitvoerende partijen mogen gebruik maken van een intermediair als deze gemachtigd is via een machtigingsformulier
 • 65% van de deelnemers bij een project moeten mkb’ers zijn. Daarnaast kan een samenwerkingsverband bestaan uit kennisinstellingen, brancheorganisaties, ondernemers en andere organisaties
 • De maximale looptijd van een MKB Idee project is één jaar en het project moet binnen dit termijn voltooid worden
 • Het uurtarief bij het berekenen van de subsidiabele kosten is €60,-
 • Het voorstel moet in het Nederlands ingediend worden

Aanvragen MKB Idee

Als je weinig tot geen ervaring hebt met het aanvragen van een subsidie is het verstandig gebruik te maken van een subsidieconsultant. Bij MK hebben we 35 subsidiespecialisten met jarenlange ervaring in het aanvragen van een subsidie, communicatie met subsidieverstrekkers en de administratie die erbij hoort. Daarnaast is MK op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen en kunnen ze het project waar nodig is voor je runnen.

Subsidie aanvragen

Leave a Reply