Agri & FoodBiobased EconomieChemieEnergie & Circulair

OP Oost – Slimme CO2-reductie

By 30 juli 2020No Comments

OP Oost – Slimme CO2-reductie

Ontvang subsidie voor CO2-reductie projecten voor MKB en andere organisaties in samenwerkingsprojecten. Maximale subsidie tot wel €2.000.000

Meteen aanvragen

Maximale subsidie

€ 2.000.000

Wat is de Slimme CO2-reductie?

De Slimme CO2-reductie is een subsidieregeling vanuit het Operationeel Programma Oost (OP Oost). OP Oost heeft subsidies die bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland helpt met financiering voor innovatie of milieu. De Slimme CO2-reductie is er naast koolstofarme innovatie ook voor:

 • Uittesten en ontwikkelen van nieuwe processen en concepten
 • Ontwikkelen en onderzoek doen over nieuwe financieringsmodellen
 • Testen, demonstreren of ontwikkelen van innovatieve technologieën gericht op: slimme (distributie)systemen, distributie & productie hernieuwbare bronnen, energieopslag, energie efficiëntie & gebruik hernieuwbare energie bij woningbouw/bedrijven/openbare gebouwen, hergebruik & terugdringen van mineralen & grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische stoffen
 • Slimme uitrol: pilots voor demonstraties en praktijktesten (beide grootschalig) in een operationele omgeving als laatste test voor de marktintroductie
 • Gericht op introductie van nieuwe energie- en milieutechnologie: het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin
 • Gericht op introductie van nieuwe energie- en milieutechnologie: upgraden en exploitatie van een proeftuin

De subsidieregeling Slimme CO2-reductie is aan te vragen vanaf 18 juni met een uiterste indieningsdatum tot 30 september. Een project mag niet gestart zijn voor de aanvraag is ingediend met een maximale looptijd tot 30 juni 2023.

Voor wie is de Slimme CO2-reductie?

De regeling Slimme CO2-reductie kan door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties worden aangevraagd. Van de minimaal drie organisaties moet en minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn uit Overijssel of Gelderland. Ook ander soort organisaties mogen de Slimme CO2-reductie subsidie aanvragen wanneer ze lid zijn van een samenwerkingsverband. Denk hierbij aan kennisinstellingen, waterschappen, gemeenten, coöperaties en woningbouwverenigingen.

Slimme CO2-reductie sectoren

De Slimme CO2-reductie subsidie is beschikbaar voor de volgende S3-sectoren:

 • Energie & Milieutechnologie
 • Biobased economy
 • Agro & Food
 • Health of High Tech Systemen & Materialen
 • ICT
 • Water
 • Creatieve industrie
 • Chemie
 • Maakindustrie

Budget van Slimme CO2-reductie

Omdat projecten die vallen onder de Slimme CO2-reductie vaak grootschalig zijn en een langere periode duren is er een hoger subsidieplafond vastgesteld. De subsidie bij deze regeling bedraagt minimaal €350.000 en maximaal €2.000.000 per aanvraag. Het subsidiepercentage per subsidieontvanger wat hierbij hoort is maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor een mkb-onderneming of kennisinstelling met activiteiten in industrieel onderzoek of O&O in samenwerkingsverband is het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen van de Slimme CO2-reductie

Het budget van de subsidieregeling Slimme CO2-reductie wordt verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dus als je er zeker van wilt zijn dat dat je de maximale subsidie ontvangt die mogelijk is, is het verstandig om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Het is ook belangrijk dat de aanvraag compleet wordt ingediend om het proces te versnellen. Voor hulp en vragen over subsidies kan je altijd contact opnemen met MK. We hebben en enorm team van subsidie specialisten met jaren ervaring in communicatie met subsidieverstrekkers, administratie van een project en kennis over technologische ontwikkelingen.

Subsidie aanvragen

Leave a Reply