Energie & CirculairSubsidies

Topsector Energie Projecten

By 18 juni 2020juli 17th, 2020No Comments

Topsector Energie Projecten

Onder de Topsector energie projecten vallen verschillende subsidies, waaronder de grootste: DEI+, die het verduurzamen van integrale processen bevordert

Gratis subsidiescan

Jaarlijks budget

€ 130.000.000

Wat is de Topsector Energie Projecten?

Als jij met jou onderneming actief bent op het gebied van innovatieve energieprojecten, dan heb je vast al eens van de Topsector Energie Projecten gehoord. Bij de Topsector Energie Projecten, afgekort ook wel TSE genoemd, komen diverse subsidies kijken, waarvan het doel is om baanbrekende onderzoeken te stimuleren binnen deze sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van duurzame energieproductie, aardgasloze woningen en energiebesparingen. Dit alles is in werk gesteld om onder andere de CO2-doelstellingen uit het klimaat te halen, maar ook om de concurrentiepositie van Nederland te versterken en de werkgelegenheid en welvaart op peil te houden. De Topsector Energie Projecten is echter niet één subsidie, maar is een overkoepelende term, waar de volgende subsidies onder vallen:

  • Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)
  • Hernieuwbare Energie (HER)
  • Topsector Energiestudies Industrie
  • Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Bij de eerste drie wordt er met een “first come, first served” principe gewerkt, dus hierbij is het van belang om er snel bij te zijn met een sterke aanvraag. Bij de laatste twee wordt er gewerkt met een tender en is voornamelijk de kwaliteit van de aanvraag belangrijk en zal op basis daarvan een selectie van in aanmerking komende projecten gemaakt worden.

Budget van de Topsector Energie Projecten

Deze subsidies en stimuleringsprogramma’s zijn samen goed voor een jaarlijks budget van ongeveer € 130 miljoen, met als grootste speler de DEI+ met € 86 miljoen.

Voorwaarden van de Topsector Energie Projecten

Om in aanmerking te komen voor de subsidies binnen de Topsector Energie Projecten, gelden er een aantal voorwaarden. Hieronder lees je een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Het project vangt uiterlijk binnen 6 maanden na de beschikking aan
  • Het project moet haalbaar zijn op, zowel technisch als economisch vlak
  • Aan het project moet een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer ten grondslag liggen. Je voert het project uit op eigen risico
  • Je mag niet starten met het project, voordat de subsidieaanvraag ingediend is

Neem voor de overige – complexere – voorwaarden contact op met een van onze subsidieadviseurs om samen te kijken of je met jouw project in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie binnen de Topsector Energie Projecten.

Aanvragen van de Topsector Energie Projecten

Het aanvragen van een subsidie binnen de Topsector Energie Projecten heeft wat haken en ogen. Zo vermeldt het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, expliciet op hun site dat “een aanvraag die wij te laat ontvangen of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, wordt afgewezen.” Het spreekt voor zich dat het dus belangrijk is om op tijd een correcte aanvraag in te dienen. Zeker met de bedragen waarover het binnen de Topsector Energie Projecten vaak gaat. Wij van MK dragen hier zorg voor en helpen jou in het voorzien van de subsidiebehoefte. Met ons team van ervaren subsidieadviseurs, hebben we een trackrecord met uitzonderlijke hoge slagingspercentages. Ook bij het projectbeheer en de rapportage aan de subsidieverstrekker kunnen we je verder helpen, zodat jij niet voor verrassingen zult komen te staan.

Subsidie aanvragen