Subsidies

Vroegefasefinanciering (VFF)

By 18 juni 2020juli 17th, 2020No Comments

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering biedt MKB’ers en starters de kans om te onderzoeken of hun innovatie een kans in de markt heeft voor toekomstige investeerders.

Gratis subsidiescan

Maximale lening

€ 350.000

Wat is de Vroegefasefinanciering?

De Vroegefasefinanciering, afgekort ook wel VFF, is bedoeld voor starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun innovatieve idee kans heeft om van een planfase in een startfase te komen. Het is dus een ideaal middel om er achter te komen of je een interessant en kansrijk project in handen hebt. Je kunt met het geld dat je via de Vroegefasefinanciering krijgt bijvoorbeeld aan je toekomstige investeerders laten zien dat je idee inderdaad zo goed is als je had gehoopt. Het gaat hier echter niet om een subsidie, maar om een lening. Je gaat deze lening aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Over deze lening betaal je ook rente. Deze is per 1 januari 202 vastgesteld op 4,69%, maar kan door de Europese Commissie aangepast worden. De Vroegefasefinanciering kent drie doelgroepen, te weten:

  • Mkb-ondernemers
  • Innovatieve starters (korter dan 5 jaar actief)
  • Academische/HBO/TO2 starters. Deze zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool of een academisch ziekenhuis.

Het RVO neemt de mkb-ondernemers en innovatieve starters voor haar rekening en het TTW zorgt voor deze derde groep starters.

Budget Vroegefasefinanciering

Ook het budget van de Vroegefasefinanciering kent de tweedeling zoals deze hierboven is genoemd. Voor mkb-ondernemers en innovatieve starters geldt een gecombineerd budget van €8 miljoen en voor de academische, HBO en TO2-starters geldt een apart budget van €2,4 miljoen. De individuele hoogte van de lening is voor alle drie de groepen minimaal €50.000. Voor mkb-ondernemers ligt het maximum op €157.000, voor innovatieve starters op 350.000 en de academische starters op €250.000.

Voorwaarden van de Vroegefasefinanciering

Om in aanmerking te komen voor de VFF, gelden er een aantal voorwaarden, de drie belangrijkste zijn de volgende:

Proces bij de Vroegefasefinanciering

  • Je stelt een businessplan op waaruit blijkt dat je substantieel gaat groeien.
  • Je stelt een vroegefaseplan of vernieuwingsplan op waarin de voorwaardelijke eisen van de toekomstige investeerder duidelijk naar voren komen.
  • Je hebt een intentieverklaring van de toekomstige investeerder die verklaart dat bij het voldoen aan de eisen er een investering komt. De lening kan niet hoger zijn dan het beloofde bedrag van deze investeerder.

Aanvragen van de Vroegefasefinanciering

Het aanvragen van de VFF kan het hele jaar door, dus er is geen harde deadline waar je aan moet voldoen. Wel is er dus een beperkt budget en mocht dit in de loop van het jaar op zijn, dan is het dus niet meer mogelijk om geld te lenen via de VFF. De aanvragen van de Vroegefasefinanciering worden op chronologische volgorde behandeld en kennen een beslistermijn van maximaal 13 weken. In deze 13 weken gaat de adviescommissie VFF kijken of jij aan de bovengenoemde eisen voldoet. Je vraagt de lening aan bij het RVO als je een mkb-ondernemer of innovatieve starter bent en bij het TTW als je een academische starter bent. In beiden gevallen kan MK jou helpen om deze aanvraag zo correct en volledig mogelijk in te dienen. Zo heb je een hogere kans van slagen en kun je met jouw onderneming je idee gaan onderzoeken in de markt.

Subsidie aanvragen